โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 : ประกาศวันที่ 19มค.64
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 : ประกาศวันที่ 15ธค.63
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 : ประกาศวันที่ 24พย.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากคลัง : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากธนาคาร : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินสดในมือ : ประกาศวันที่ 27ตค.63
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 : ประกาศวันที่ 12ตค.63
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 : ประกาศวันที่ 15กย.63
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 : ประกาศวันที่ 11สค.63
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 : ประกาศวันที่ 14กค.63

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 ประกาศรับสมัคร_พกส. 6 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 18มค.64
 ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 29ธค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 25พย.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 18พย.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 28ตค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 7ตค.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 30กย.63
 รับสมัคร_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 21กย.63
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 16กย.63
 ประกาศ_ขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ : ประกาศวันที่ 5กย.63

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 28มค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 28มค.64
 ประกาศ_มีสิทธิสอบ ตำแหน่งต่างๆ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา : ประกาศวันที่ 26มค.64
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือก ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 28ธค.63
 ประกาศผลสอบข้อเขียน เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 18ธค.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 18ธค.63
 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 8ธค.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านครั้งที่1 ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 3ธค.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 17พย.63
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 10พย.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุบริโภค อาหารสด (ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการ (น.ส. พัชรี เนตรน้อย) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) ของโครงการจัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๖๔ ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ 4193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการอ่านชิ้นเนื้อ โดยการเจาะด้วยเข็มเล็ก ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการอ่าน Slide pap smear ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) รถพยาบาล จำนวน ๕ คัน ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อทำงานฟันเทียมถอดได้ชนิดฐานพลาสติก ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อทำงานฟันเทียมถอดได้ ชนิดโครงโลหะและฐานพลาสติก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อทำงานฟันเทียมชนิดติดแผ่น แบบครอบฟันและแบบสะพานฟัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการ (นาง อุดม ซิบเข) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) ของโครงการจัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๖๔ ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มกราคม 2564
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายา Meropenem 1g inj. : ประกาศวันที่ 27มค.64
 ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน : ประกาศวันที่ 21มค.64
 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน : ประกาศวันที่ 21มค.64
 ประกาศประกวดราคาซื้อMeropenem 1 gm inj. : ประกาศวันที่ 6มค.64
 ประกาศเผยแพแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 22ธค.63
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 17ธค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 16ธค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 8ธค.63
 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อMeropenem 1 g inj. : ประกาศวันที่ 8ธค.63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 : ประกาศวันที่ 8ธค.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาMeropenem 1 g inj. : ประกาศวันที่ 27มค.64
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 63 : ประกาศวันที่ 16ธค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น : ประกาศวันที่ 28สค.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16มิย.63
 ประกาศผู้ชนะฯ รายการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ : ประกาศวันที่ 8เมษ.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 แล้วจะอุดฟันกับรักษารากฟันได้วันไหนคะ (ตอบ 1) โดย ธัญนันท์ 27มค.64 เวลา 15:33:51
 ตรวจสุขภาพต้องใช้เงินไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย ชมพู่ 27มค.64 เวลา 07:42:41
 จะเคลียร์ช่องปาก เพื่อจัดฟัน ต้องทำยังไง (ตอบ 1) โดย กล้าหาญ 25มค.64 เวลา 00:56:47
 อยากจัดฟันสามารถไปติดต่อวัน,เวลาไหนได้บ้ (ตอบ 1) โดย กานดา 23มค.64 เวลา 17:23:15
 22ม.ค64จะขอบริจาคเลือดได้ไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย วรารัตน์ 20มค.64 เวลา 18:13:11
 อุดฟันกับรักษารากฟัน (ตอบ 1) โดย ธัญนันท์ 19มค.64 เวลา 21:33:11
 อถดฟัน (ตอบ 1) โดย นุ๊ก 14มค.64 เวลา 00:47:32
 อยากทราบราคาผ่าคลอดบุตรของทาประมานเท่าไร (ตอบ 1) โดย วิรัญชนา 17มค.64 เวลา 17:01:18
 ตรวจโควิด (ตอบ 1) โดย กิตติศักดิ์ 15มค.64 เวลา 14:39:55
 ปวดหัว กินยาไม่หาย หาหมอด้านไหนค่ะ (ตอบ 1) โดย ชลิตา 8มค.64 เวลา 15:03:37

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)