โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 : ประกาศวันที่ 18มีค.63
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 : ประกาศวันที่ 14กพ.63
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 : ประกาศวันที่ 27มค.63
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 : ประกาศวันที่ 21ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 : ประกาศวันที่ 8ตค.62

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 31มีค.63
 รับสมัคร_พกส. ตน.จพ.ธุรการ และตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_พกส.ตน.จพ.ธุรการและ ตน.พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 10มีค.63
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 4มีค.63
 รับสม้คร_พกส. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 26กพ.63
 รับสมัคร_(รายวัน) ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 25ธค.62
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 22พย.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พย.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.ธุรการ และ พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 30มีค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 30มีค.63
 ประกาศผู้ผ่าน_ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 30มีค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้(การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 18มีค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 16มีค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 24มค.63

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อdifflam oromucosal spray ๑๕ ml bott , terramycin(oxytetra+polymyxin-b) , amino acid ๑๐% ๕๐๐ ml bag , beraprost ๒๐ mcg tab และ sitagliptin(januvia) ๑๐๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีนาคม 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ COVER ALL (เสื้อคลุมพลาสติกชนิดกางเกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม แบบพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีนาคม 2563
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจแล็บนอกโรงพยาบาลฯ บริการตรวจแล็บเลือด ของเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2563
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาแบบเหมาช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มีนาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กล่องเก็บเสมหะ เบอร์ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ขวด SUCTION 1200CC พร้อมฝาครอบแบบเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2563
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ครั้งท : ประกาศวันที่ 23มีค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 20กพ.63
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 5กพ.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ : ประกาศวันที่ 31มค.63
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 27มค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด เครื่องกำเนิดำฟฟ้า : ประกาศวันที่ 17มค.63
 ประกาศและเอกสารประกวดราคายา Manidipine 20 mgtab : ประกาศวันที่ 10มค.63

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจCT : ประกาศวันที่ 28กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 6กพ.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้าง : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงบานประตูลิฟต์โดยสารฯ : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างอ่านพยาธิวิทยาตรวจชิ้นเนื้อ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ กพ63 : ประกาศวันที่ 30มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการอ่าน Slide pap smear กพ 63 : ประกาศวันที่ 30มค.63

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 หมอรักษาโรคกรดไหลย้อย เข้าตรวจวันไหนค่ะ (ตอบ 1) โดย ชมพูนุท 30มีค.63 เวลา 22:10:15
 ไข้เนื้อขาด (ตอบ 1) โดย มนตรี 20มีค.63 เวลา 12:33:07
 พฤติกรรม!! (ตอบ 1) โดย .. 27มีค.63 เวลา 19:10:36
 สอบถามเรื่องการรับยา (ตอบ 1) โดย กัส 25มีค.63 เวลา 15:49:26
 รับยาแทนผู้ป่วย (ตอบ 1) โดย ฐิชา 31มีค.63 เวลา 10:03:28
 จะขอนัดรับยาแทนการไปพบแพทย์ในวันที่7เมษา (ตอบ 1) โดย สุทิน 30มีค.63 เวลา 13:53:03
  ให้ญาติไปรับยาต้องใช้บัตรประชาชนคนไข้? (ตอบ 1) โดย มณี 23มีค.63 เวลา 12:10:49
 ต้องการติดต่อพนักงาน (ตอบ 1) โดย สายพิณ 24มีค.63 เวลา 14:01:36
 หลังจากมีข่าวออกมาว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด (ตอบ 1) โดย กมลพร 18มีค.63 เวลา 07:16:13
 คิวผ่าฟัดคุดรอนานไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย ทราย 7มีค.63 เวลา 10:31:44
  หมอนัดรับยาวันที่30/3/63 ขอเลื่อนออกไปก (ตอบ 2) โดย เอ็มดาว 26มีค.63 เวลา 15:10:48
 ทำใบเสร็จหาย สามารถขอใบเสร็จอันใหม่ได้ไห (ตอบ 1) โดย วรรณภา 25มีค.63 เวลา 21:15:19
 หมอนัดรับยาวันที่25มีนาคม2563 จะขอเลื่อน (ตอบ 1) โดย Yuy 24มีค.63 เวลา 14:19:02
 นัดออนไลน์ไม่ได้ ไปที่รพเลยได้ไหมคะ (ตอบ 1) โดย ณิชชา 14มีค.63 เวลา 11:06:17
 ตรวจสอบสิทธิรักษาออนไลน์ (ตอบ 0) โดย ณิชชา 14มีค.63 เวลา 10:53:51
 บัตรประชาชนหายใช้บัตรประชาชนได้ไหม (ตอบ 1) โดย กนกพร. วัน 28กพ.63 เวลา 10:54:57
 จองห้องพิเศษ (ตอบ 1) โดย แฮม 15กพ.63 เวลา 13:38:40
 โทรไปเลื่อนนัดติดต่อไม่ได้เลยค่ะ (ตอบ 1) โดย กษมา 12กพ.63 เวลา 10:40:33
 คลินิกนอกเวลา (ตอบ 1) โดย .. 5กพ.63 เวลา 20:29:38
 จองคิวออนไลน์ไม่ได้ (ตอบ 1) โดย แอน 2กพ.63 เวลา 19:02:43

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)