โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร : ประกาศวันที่ 3มีค.66
 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ : ประกาศวันที่ 3มีค.66
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับคนตาบอดฯ : ประกาศวันที่ 27กพ.66
 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครฯ : ประกาศวันที่ 27กพ.66
 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ : ประกาศวันที่ 20กพ.66
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ : ประกาศวันที่ 20กพ.66
 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย : ประกาศวันที่ 17กพ.66
  ประชาสัมพันธ์การเปิดขึ้นทะเบียนโครงซื้อที่อยู่ : ประกาศวันที่ 20มค.66
 รับสมัครข้าราชการ : ประกาศวันที่ 5มค.66
 ให้ดำเนินการการป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2566 : ประกาศวันที่ 5มค.66

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัคร_พกส.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 17มีค.66
 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานบริการ+พนักงานข้บรถยนต์ : ประกาศวันที่ 17มีค.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 17มีค.66
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 15มีค.66
 รับสมัคร_พกส.ตน.พนักงานบริการ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 10กพ.66
 รับสมัคร_ลจค.(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 9กพ.66
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 2กพ.66
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 2กพ.66
 รับสมัคร_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ : ประกาศวันที่ 6มค.66
 รับสมัคร_พกส.ตน.เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานพัสดุ) : ประกาศวันที่ 3มค.66

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศผู้ผ่านการประเมินครั้ง 1 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 15มีค.66
 ผุ้ผ่าน_พกส. ตน.พนักงานบริการ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 9มีค.66
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 7มีค.66
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 7มีค.66
 ผู้ผ่าน_ลจค.(รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาชีพ : ประกาศวันที่ 27กพ.66
 มีสิทธิ์สอบ_พกส. ตน.พนักงานบริการ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 23กพ.66
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 23กพ.66
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค. (รายเดือน) ตน.พยาบาลวิชาขีพ : ประกาศวันที่ 21กพ.66
 ผู้มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 16กพ.66
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 31มค.66

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ขาหยั่งแบบไฮโดรลิก (Stirrup) ในการผ่าตัด Lithotomy แบบบู๊ท จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2566
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียหอพักพยาบาล 32 ยูนิต โรงพยาบาลมะการักษ์
17 มีนาคม 2566
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรค ของโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
17 มีนาคม 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อisophane insulin(NPH) ๑๐๐๐ iu/๑๐ ml inj ๑๐ ml vial , propranolol ๑๐ mg tab , insulin mixed ๓๐/๗๐ iu/ml inj ๑๐ ml vial , carvedilol ๖.๒๕ tab และ pioglitazone ๓๐ mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2566
 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงตู้ อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ของโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อCefditoren (meiat) ๒๐๐ mg tab , Zemiglo (gemigliptin ๕๐ mg) film-coate tablet , ๑ tablet , Aspirin ๘๑ mg enteric coate tab , Daflon (diosmin ๙๐๐ mg+hesperidin ๑๐๐ mg) film-coate tablet , ๑ tablet และ Chloramphenicol ๑% eye ointment ๕ gm tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2566
 ประกาศราคากลาง ซื้อBetahistine dihydrochloride ๒๔ mg tab , BevacizUmab ๑๐๐ mg/ ๔ ml concentrate for infution, ๔ ml vial , Jardiance (empagliflozin ๑๐ mg) film-coate tablet, ๑ tablet , Ertapenem ๑ GM inj vial และ Cytotec (misoprostol) ๒๐๐ mcg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีนาคม 2566
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มีนาคม 2566
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2566 : ประกาศวันที่ 17มีค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2566 : ประกาศวันที่ 17มีค.66
 ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เช่าระบบจัดเก็บและกระจา : ประกาศวันที่ 17มีค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 15มีค.66
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 13มีค.66
 ร่างประกาศประกวดราคา Atorvastatin 40 mg : ประกาศวันที่ 10มีค.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง : ประกาศวันที่ 1มีค.66
 ประกาศประกวดราคาจัดบริการฟอกไตเทียม(ครั้ง2) : ประกาศวันที่ 14กพ.66
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคาร : ประกาศวันที่ 7กพ.66
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสี พร้อมซ่อมแซมอาคาร : ประกาศวันที่ 1กพ.66

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว : ประกาศวันที่ 28กพ.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง : ประกาศวันที่ 22กพ.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเ : ประกาศวันที่ 10กพ.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารล : ประกาศวันที่ 25มค.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเน๊ตเวิร์คเส : ประกาศวันที่ 18มค.66
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักฯ : ประกาศวันที่ 27ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายกา : ประกาศวันที่ 23ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 16ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกข : ประกาศวันที่ 16ธค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 13ธค.65

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ต้องการขูดหินปูนอุดฟันสามารถวอคอินได้เลย (ตอบ 1) โดย อริสา 29ตค.65 เวลา 20:42:58
 จองนัดทำฟัน (ตอบ 1) โดย วิ 26ตค.65 เวลา 16:17:17
 จองคิวทำฟันปลอมทำยังไงค่ะ (ตอบ 1) โดย อิตธิญา 25ตค.65 เวลา 13:06:00
 ผ่าฟันคุด (ตอบ 1) โดย เจนจิรา 6พย.65 เวลา 16:14:53
 ขอนัดทำฟันคะ (ตอบ 1) โดย อัมพร 25ตค.65 เวลา 11:08:26
 จะจองคิวอุดฟันให้ลูกสาว2ขวบทำยังไงคะ (ตอบ 1) โดย เบญ 24ตค.65 เวลา 21:50:05
 สอบถามค่าใช้จ่ายตอนผ่าตัดขาที่หักครับ (ตอบ 1) โดย สมศักดิ์ เ 18ตค.65 เวลา 09:35:10
 โรงบาลมีตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหม (ตอบ 1) โดย กิตติธัช 21ตค.65 เวลา 08:52:35
 เสมหะเด็ก 4 เดือนเยอะ ดูดออกได้มัยคะ (ตอบ 1) โดย บี 17ตค.65 เวลา 11:19:18
 ต้องการขอประวัติการรักษา เพื่อไปรักษาต่อ (ตอบ 1) โดย วงศ์วิศว์ ทาค 25ตค.65 เวลา 08:35:22

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)