โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 : ประกาศวันที่ 27มค.63
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 : ประกาศวันที่ 18ธค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ) : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง : ประกาศวันที่ 30ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 : ประกาศวันที่ 21ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 : ประกาศวันที่ 8ตค.62
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 : ประกาศวันที่ 19สค.62
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 : ประกาศวันที่ 7สค.62

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงฯ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 25ธค.62
 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 22พย.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ จำนวน 5 อัตรา : ประกาศวันที่ 20พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 18พย.62
 ประกาศรับสมัคร ลจค.ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 2พย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 18ตค.62
 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 15ตค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 25กย.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 24มค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 20มค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็น พกส : ประกาศวันที่ 10มค.63
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 10มค.63
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 3มค.63
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 3มค.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 2มค.63
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่1ตน.นักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 16ธค.62
 ประกาศ_ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง พนักงานกระทรวงฯ : ประกาศวันที่ 9ธค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 3ธค.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจอ่านพยาธิวิทยา ตรวจชิ้นเนื้อ ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มกราคม 2563
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจแล็บนอกโรงพยาบาลฯ บริการตรวจแล็บเลือด ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มกราคม 2563
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มกราคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมปั๊มน้ำ 2 เครื่อง ข้างอาคารวิเคราะห์และบำบัดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มกราคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มกราคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มกราคม 2563
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มกราคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ BARCODE ขนาด20x10cm จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบแจ้งค่ารักษาประกันสังคม จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ THURMAL จำนวน 100 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2563
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT : ประกาศวันที่ 27มค.63
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัด เครื่องกำเนิดำฟฟ้า : ประกาศวันที่ 17มค.63
 ประกาศและเอกสารประกวดราคายา Manidipine 20 mgtab : ประกาศวันที่ 10มค.63
 ร่างประกาศประกวดราคา Manidipine HCl 20 mg Tablet : ประกาศวันที่ 26ธค.62
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Manidipine HCl 20 mg : ประกาศวันที่ 9ธค.62
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ : ประกาศวันที่ 20พย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้่ำยาวิทยาศาตร์ : ประกาศวันที่ 25ตค.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ : ประกาศวันที่ 11ตค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติมอาคารฯ รพ.สต.แสนตอ : ประกาศวันที่ 26กย.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติม เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทฯ : ประกาศวันที่ 25กย.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการแผ่นวัดรังสีบุคคลชนิดโอเอส : ประกาศวันที่ 23มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์ฯ : ประกาศวันที่ 23มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคฯ : ประกาศวันที่ 23มค.63
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 17มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง 18 ชุด : ประกาศวันที่ 16มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ างเหมาเจาะบ่อบาดาลท่อขนาด ๖ นิ้วฯ : ประกาศวันที่ 16มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างแก้ไขน้ำรั่วฝ้าเพดาน คลีนิคเด็ก : ประกาศวันที่ 14มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องคลังพัสดุ ฯ : ประกาศวันที่ 8มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างจัดทำปฏิทินแบบแขวนผนัง : ประกาศวันที่ 3มค.63
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ มค 63 : ประกาศวันที่ 27ธค.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)