โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรันสมัคร_ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานราชการ ตน.นักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 13สค.62
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 9สค.62
 ประกาศรับสมัคร_ตน.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 7สค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.เจ้าพนักงานเวชสถิติ : ประกาศวันที่ 1สค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 8กค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 8กค.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักสังคมสงเคราห์ : ประกาศวันที่ 25เมษ.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 21พย.61

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานเวชสถิติ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯตน.พนง.ช่วยเหลือคนไข้(รายวัน) : ประกาศวันที่ 1สค.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 24กค.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จพ.การเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 18กค.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี : ประกาศวันที่ 18กค.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวั : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯเลือกสรร ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 12มิย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่1ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 6มิย.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สิงหาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อcarvedilol ๖.๒๕ mg tab และ isophane insulin(NPH) ๑๐๐๐ iu/๑๐ ml inj ๑๐ ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อamikacin ๕๐๐ mg/๒ ml inj ๒ ml vial , metoclopramide ๕ mg/ml inj ๒ ml amp , omeprazole ๒๐ mg cap , oseltamivir ๗๕ mg cap และ vitamin b complex tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แปรงสีฟันผู้ใหญ่ จำนวน 600 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวสารเหลืองอ่อน จำนวน 10 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ IN-HIV Ag/Ab (2x50Tests) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 สิงหาคม 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่อ : ประกาศวันที่ 9สค.62
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ : ประกาศวันที่ 7สค.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วย : ประกาศวันที่ 2สค.62
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าท : ประกาศวันที่ 31กค.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด : ประกาศวันที่ 24กค.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ : ประกาศวันที่ 24กค.62
 ประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคระาห์ทางห้องปฎิบัติกา : ประกาศวันที่ 24มิย.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ : ประกาศวันที่ 11มิย.62
 ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้ : ประกาศวันที่ 6มิย.62
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 15พค.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16สค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะงานซื้อครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 14สค.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)