โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับสมัคร_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 15พย.65
 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 14พย.65
 รับสมัคร_ลจค. ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) : ประกาศวันที่ 9พย.65
 รับสมัคร_ลจค. (รายวัน) ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 1พย.65
 รับสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 1พย.65
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 27ตค.65
 รับสมัคร_ลจค(รายวัน) พ.ขับรถยนต์,พ.ข่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 26ตค.65
 ประกาศรับสมัคร_ประเมินเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล : ประกาศวันที่ 19ตค.65
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 19ตค.65
 ขยาย_ประกาศรับสมัคร ลจค.(รายวัน) ตน.นิติกร : ประกาศวันที่ 5ตค.65

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 มีสิทธิ์สอบ_ ลจค.รายวัน ตน.พนักงานประจำห้องยา : ประกาศวันที่ 2ธค.65
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 29พย.65
 ผู้ผ่าน_ตน.นักจัดการฯ ผู้ช่วยทันตฯ จพ.ธุรการ : ประกาศวันที่ 29พย.65
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 28พย.65
 มีสิทธิ์สอบ_ลจค.(รายวัน) ตน.พนักงานพิมพ์ : ประกาศวันที่ 24พย.65
 แก้ไข_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตน.นักจัดการงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 22พย.65
 มีสิทธิ์_สัมภาษณ์ ตน.จพ.ธุรการ และ ตน.นักจัดการฯ : ประกาศวันที่ 22พย.65
 ผู้ผ่าน_ตน.พนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 22พย.65
 มีสิทธิสอบ_ตน.พนักงานขับรถฯ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 16พย.65
 ไม่มีผู้สมัคร_ตน.พนักงานพิมพ์ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 15พย.65

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือ DISPOSABLE NO.S (กล่องละ 50 คู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธันวาคม 2565
 ประกาศราคากลาง จ้างเช่าชุดระบบป้องกัน Firewall ของโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธันวาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ตู้ RACK 36U ขนาด W60xD80xH179 ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธันวาคม 2565
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2565
 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สาย SILICONE เส้นผ่าศูนย์กลาง 8/2MM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2565
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อMoxifloxacin ๐.๕% eye drop ๕ ml bott , trypan blue ๑ ml , sodium hyaluronate ๑.๘% (PE-HA-LURON F)(Microvisc) , brimonidine ๐.๒% eye drop ๕ ml bott และ natear(hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ ml) eye drops, solution, ๑๐ ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ฟิล์มเอกซเรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์แบบท่อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2565
{ ดูทั้งหมด }
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศวันที่ 2ธค.65
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุก : ประกาศวันที่ 2ธค.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 30พย.65
 ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านสำ : ประกาศวันที่ 30พย.65
 ประกาศจัดซื้อ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 28พย.65
 ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ : ประกาศวันที่ 25พย.65
 ประกาศจัดซื้อ วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย : ประกาศวันที่ 23พย.65
 ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ : ประกาศวันที่ 22พย.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้า : ประกาศวันที่ 15พย.65
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้า : ประกาศวันที่ 15พย.65

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 19ตค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิฟต์ : ประกาศวันที่ 25กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน2 : ประกาศวันที่ 25กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 16กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิฟต์โดยสาร : ประกาศวันที่ 16กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจช : ประกาศวันที่ 15กย.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 23สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาซัก อบ รีด : ประกาศวันที่ 19สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเช : ประกาศวันที่ 16สค.65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ : ประกาศวันที่ 15สค.65

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ต้องการขูดหินปูนอุดฟันสามารถวอคอินได้เลย (ตอบ 1) โดย อริสา 29ตค.65 เวลา 20:42:58
 จองนัดทำฟัน (ตอบ 1) โดย วิ 26ตค.65 เวลา 16:17:17
 จองคิวทำฟันปลอมทำยังไงค่ะ (ตอบ 1) โดย อิตธิญา 25ตค.65 เวลา 13:06:00
 ผ่าฟันคุด (ตอบ 1) โดย เจนจิรา 6พย.65 เวลา 16:14:53
 ขอนัดทำฟันคะ (ตอบ 1) โดย อัมพร 25ตค.65 เวลา 11:08:26
 จะจองคิวอุดฟันให้ลูกสาว2ขวบทำยังไงคะ (ตอบ 1) โดย เบญ 24ตค.65 เวลา 21:50:05
 สอบถามค่าใช้จ่ายตอนผ่าตัดขาที่หักครับ (ตอบ 1) โดย สมศักดิ์ เ 18ตค.65 เวลา 09:35:10
 โรงบาลมีตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหม (ตอบ 1) โดย กิตติธัช 21ตค.65 เวลา 08:52:35
 เสมหะเด็ก 4 เดือนเยอะ ดูดออกได้มัยคะ (ตอบ 1) โดย บี 17ตค.65 เวลา 11:19:18
 ต้องการขอประวัติการรักษา เพื่อไปรักษาต่อ (ตอบ 1) โดย วงศ์วิศว์ ทาค 25ตค.65 เวลา 08:35:22

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)