โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองเดือน สค.60 : ประกาศวันที่ 7กย.60
 งบทดลองเดือน กค.60 : ประกาศวันที่ 8สค.60
 งบทดลองเดือน มิย.60 : ประกาศวันที่ 17กค.60
 งบทดลองเดือน พค.60 : ประกาศวันที่ 14มิย.60
 งบทดลองเดือน เม.ย.60 : ประกาศวันที่ 15พค.60
 งบทดลองเดือน มี.ค.60 : ประกาศวันที่ 1พค.60
 วิเคราะห์อัตรากำลังกลุ่มภารกิจอำนวยการฉบับใหม่ล่าสุด : ประกาศวันที่ 21ตค.56
 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการของกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ รพ : ประกาศวันที่ 25เมษ.56
 บัญชีรายชื่อจำแนกตามสายงานของกลุ่มอำนวยการ ระดับชำนาญการ : ประกาศวันที่ 15มีค.56
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดการโรงพยาบาลสีเขียว : ประกาศวันที่ 29มค.56

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 8มิย.60
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 24พค.60
 ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 8กย.59
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 25พค.59
 ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 16พค.59
 รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 นวก.พัสดุ : ประกาศวันที่ 20เมษ.59
 ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ : ประกาศวันที่ 31มีค.59

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 15กย.60
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 24กค.60
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 นวก.คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 7กค.60
 ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักกายภาพ : ประกาศวันที่ 8มิย.59
 ประกาศผล ตำแหน่งนักกายภาพ ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 31พค.59
 ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ : ประกาศวันที่ 10พค.59
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 นวก.พัสดุ : ประกาศวันที่ 27เมษ.59
 ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 14สค.58
 ประกาศ รายชื่อ นักวิทยาศาตร์การแพทย์ ครั้งที่1 : ประกาศวันที่ 28กค.58
 ประกาศผล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 30มิย.58

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่น : ประกาศวันที่ 25สค.60
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 ราย : ประกาศวันที่ 25สค.60
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตาม : ประกาศวันที่ 25สค.60
 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการ : ประกาศวันที่ 23สค.60
 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 22สค.60
 จ้างเหมาปรับปรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้า ควบคุมระบบบำบัดน้ำ : ประกาศวันที่ 22สค.60
 จ้างปรับปรุงพื้นฯ หน้าห้องงานอายุรกรรมหญิง : ประกาศวันที่ 15สค.60
 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ชนิด Thermoplastic Plant : ประกาศวันที่ 15สค.60
 จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคา พร้อมติดตั้งรางระบายฯ : ประกาศวันที่ 4สค.60
 จ้างปรับปรุงพื้นที่ งานอายุรกรรมชายฯ : ประกาศวันที่ 4สค.60

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ร่างประกาศประกวดราคาฯ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ : ประกาศวันที่ 19พค.60
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง X-Ray ฟัน คอมพิวเต : ประกาศวันที่ 6ธค.59
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เเครื่องล้างกล้องส่องตรวจฯ : ประกาศวันที่ 9พย.59
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดฯ : ประกาศวันที่ 14ตค.59
 ประกาศผู้ชนะฯ งานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้า ฯ : ประกาศวันที่ 28กย.59
 ประกาศผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ยา 25 รายการ : ประกาศวันที่ 11สค.59
 ยกเลิกการประกาศราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า : ประกาศวันที่ 8สค.59
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างปรับเปลี่ยนฯ สัญญาณข้อมูลหลัก : ประกาศวันที่ 4กค.59
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ : ประกาศวันที่ 14มิย.59
 ประกาศผู้ชนะสอบราคาฯ จ้างเหมารถเอกซเรย์ ฯ : ประกาศวันที่ 2ธค.58

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
6 สุดยอดอาหารเอเชียแก้เมาค้าง  
อ่านต่อ...
8มค.57
ไขมันทรานส์ อันตรายในอาหารฟาสต์ฟู้ด  
อ่านต่อ...
6มค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ค่าเอ็กซเรย์ฟันที่โรงพยาบาลเท่าไรค่ะ (ตอบ 1) โดย ฝ้าย 5สค.60 เวลา 12:13:31
 เกี่ยวกับการทำสกินเทสตรวจสารภูมิแพ้ค่ะ (ตอบ 1) โดย หยก 5สค.60 เวลา 12:12:04
 แก้หมันค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ (ตอบ 1) โดย มายด์ 9สค.60 เวลา 17:39:34
 ก้อนเนื้อใต้ผิวหนังด้านหลังใหล่ซ้าย (ตอบ 1) โดย อั้ม 1สค.60 เวลา 14:56:09
 ตรวจสุขภาพทุกโรคไช้เงินเท่าไรคับ (ตอบ 0) โดย ไชยา 4สค.60 เวลา 17:52:15
 เอ็กซเรย์ฟันเปิดกี่โมง ปิดกี่โมงค่ะ (ตอบ 1) โดย ชนิกานต์ 27กค.60 เวลา 11:50:22
 นัดผ่าฟันคุด (ตอบ 1) โดย นู๋นก 26กค.60 เวลา 22:43:28
 แก้หมันต้องทำไงแล้วใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไร (ตอบ 1) โดย นก 26กค.60 เวลา 22:36:59
 ทำฟันที่โรงพยาบาลต้องสำรองจ่ายก่อนไหมคะ (ตอบ 1) โดย ธนิฎฐา 12กค.60 เวลา 13:02:37
 อยากรักษาโรคไซนัส ต้องไปได้วันไหนค่ะ (ตอบ 1) โดย สุกัญญา 24กค.60 เวลา 12:03:18
 ราคาค่าบริการทัณตกรรม (ตอบ 1) โดย ณิชนันทน์ 28กค.60 เวลา 16:04:33
 ราคาทำฟัน (ตอบ 1) โดย ธนิฎฐา 23กค.60 เวลา 14:30:21
 อยากทราบช่องทางการบริจาคเงิน (ตอบ 1) โดย เอ้ 4กค.60 เวลา 00:51:05
 ค่าห้องพิเศษตึกหลังคลอดคืนเท่ารัยค่ะ (ตอบ 1) โดย ตา 30มิย.60 เวลา 13:31:52
 โต๊ะซักประวัติ. เจ้าหน้าที่แค่. 1. คน (ตอบ 0) โดย คนป่วย 30มิย.60 เวลา 10:39:55
 ถ้าต้องการตรวจสุขภาพประจำปีต้องนัดคุณหมอ (ตอบ 1) โดย ศิริพร 1มิย.60 เวลา 22:03:07
 เรื่องการรักษาคนไข้ (ตอบ 1) โดย ไอซ์ 11มิย.60 เวลา 14:36:51
 อยากทราบเกี่ยวกับค่าคลอดบุตรคับ (ตอบ 1) โดย Tewan 11มิย.60 เวลา 09:05:34
 มีคนบ้านอนอยู่ในรพ. ส่งเสียงดังรบกวน (ตอบ 1) โดย นิรนาม 24พค.60 เวลา 11:00:23
 ไม่ได้ฝากครรภ์กับที่นี้แต่จะมาคลอดได้ไหม (ตอบ 1) โดย พนิดา 15กพ.60 เวลา 11:44:20

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)