โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 10ตค.61
 ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31พค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 8มิย.60
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 24พค.60
 ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 8กย.59
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 25พค.59

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนิติกร : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ประกาศผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 นิติกร : ประกาศวันที่ 18ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 13ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 27พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31กค.61
 ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านนักกิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 13กค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 5กค.61
 ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 6ตค.60

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง rocuronium bromide 50 mg/5 ml, desflurane inhalation vapour 240 ml bott, piperacillin 4 gm + tazobactam 500 mg inj vial, nicardipine 2 mg/2 ml inj 2 ml amp, insulin 70/30 iu/ ml inj 3 ml penfill,atropine 1%(isopto atropine) , Theophylline(nuelin s.r),dorner(beraprost) 20 mcg,glucolyte-2(G-2)
21 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ผ้าทีซีคอมทวิวพิมพ์ รพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้าน น้ำยาล้างจาน CHLOR KLEEN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กุมภาพันธ์ 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด : ประกาศวันที่ 30มค.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด : ประกาศวันที่ 23มค.62
 ประกาศ ประกวดราคางานก่อสร้างฯ : ประกาศวันที่ 23มค.62
 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างฯ : ประกาศวันที่ 17มค.62
 ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างฯ : ประกาศวันที่ 17มค.62
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปร : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคล : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ร่างประกาศ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน : ประกาศวันที่ 25ธค.61
 ร่างประกาศ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรแล : ประกาศวันที่ 24ธค.61

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21กพ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21กพ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21กพ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21กพ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21กพ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21กพ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21กพ.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 20กพ.62
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซักอบรีดผ้า : ประกาศวันที่ 18กพ.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 11กพ.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 อยากแก้หมันถาวร ทางโรงบาลแก้ได้ราคาแพงไห (ตอบ 1) โดย สมิตา 17กพ.62 เวลา 08:30:35
 ใบฝังยาคุมหายค่ะ กำหนดเอาออก 11 เมษายน (ตอบ 1) โดย พรลภัส นัย 13กพ.62 เวลา 01:49:47
 ใช้สิทธิปกส. นอนห้องพิเศษ (ตอบ 1) โดย อาย 7กพ.62 เวลา 22:20:09
 มีตุ่มคันที่ขาเหนือเข่า ควรหาหมอแผนกใด (ตอบ 1) โดย PLEW 14กพ.62 เวลา 16:05:38
 สอบถามเรื่องฝากครรภ์ค่ะ (ตอบ 1) โดย จิรัชญา 7กพ.62 เวลา 10:18:17
 ทางโรงพยาบาลมีคลินิคจิตเวชมั๊ยค่ะ (ตอบ 1) โดย เคโระ 7กพ.62 เวลา 05:32:01
 จะถอดยาคุมที่ฝังไว้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (ตอบ 1) โดย นุสบา 3กพ.62 เวลา 12:13:17
 คลีนิคทอฝัน เลยนัดไปรับยา1วันต้องทำไงค่ะ (ตอบ 1) โดย อังคณา 31มค.62 เวลา 09:22:55
 ร้องเรียนการจองห้องพิเศษ (ตอบ 1) โดย พ่อเด็ก 30มค.62 เวลา 11:25:10
 ขอประวัติการรักษา (ตอบ 1) โดย จินตนา ดีคลา 29มค.62 เวลา 14:41:06
 ใช้สิทธิปกส. นอนห้องพิเศษ คลอดลูก (ตอบ 1) โดย มาย 6กพ.62 เวลา 17:37:47
 สอบถามเรื่องใบนัดทันตกรรม (ตอบ 1) โดย บบ 11กพ.62 เวลา 11:21:59
 ทำไมนัดตรวจออนไลน์ไม่ได้ค่ะ (ตอบ 1) โดย นภษร 4กพ.62 เวลา 19:56:22
 จะขอประวัติการรักษาต้องทำอย่างไรครับ (ตอบ 1) โดย อั๋น 1กพ.62 เวลา 00:09:32
 ขอร้องเรียนแม่บ้านล้างห้องน้ำ (ตอบ 1) โดย วีรชัย 1กพ.62 เวลา 09:32:05
 ขอถามค่ะ (ตอบ 1) โดย นารีรัต 12มค.62 เวลา 15:30:03
 ผมสามารถขอใบรับรองแพทย์ใบใหม่ได้ไหมคับ (ตอบ 1) โดย แจ๊ค 16มค.62 เวลา 08:43:26
 ขอตารางแพทย์ศัลยกรรมคะ (ตอบ 1) โดย ฝ้าย 8มค.62 เวลา 09:13:45
 คุณพ่อสามารถอัดวีดีโอตอนซาวได้ไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย สุวิมล 12มค.62 เวลา 09:55:47
 ร้องเรียนพยาบาล (ตอบ 1) โดย ผู้หวังดี 20ธค.61 เวลา 10:40:14

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)