โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรันสมัคร_พนักงานกระทรวงสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) : ประกาศวันที่ 21พค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักสังคมสงเคราห์ : ประกาศวันที่ 25เมษ.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 10ตค.61
 ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31พค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 8มิย.60

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวั : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯเลือกสรร ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 12มิย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที่1ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 6มิย.62
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 5มิย.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 31พค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 30เมษ.62
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตน.นัดจัดการฯ : ประกาศวันที่ 25เมษ.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนิติกร : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ประกาศผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 นิติกร : ประกาศวันที่ 18ธค.61

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อprogesterone ๒๐๐ mg cap , calcitriol ๐.๒๕ mcg cap , ceftazidime ๑ gm inj vial , kidmin(amino acid ๗.๒%) inj ๕๐๐ ml bag และ theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เอี้ยมพลาสติกกันเปื้อน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบ กพ.7 จำนวน 560 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ THURMAL ห้องยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สติกเกอร์ติดถุงปัสสาวะ จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิถุนายน 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิถุนายน 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคระาห์ทางห้องปฎิบัติกา : ประกาศวันที่ 24มิย.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ : ประกาศวันที่ 11มิย.62
 ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้ : ประกาศวันที่ 6มิย.62
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 15พค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารขนส่งกลางฯ : ประกาศวันที่ 1พค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างห้องน้ำฯ : ประกาศวันที่ 29เมษ.62
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 26เมษ.62
 ประกาศ ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 27มีค.62
 ประกาศ ร่างประกวดราคายูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62
 ประกาศราคากลาง ยูนิตทำฟัน : ประกาศวันที่ 14มีค.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 25มิย.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 25มิย.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 25มิย.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 25มิย.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุกระดูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21มิย.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 21มิย.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ขัดฟันและขูดหินปูนทั้งปากราคาเท่าไรค่ะ (ตอบ 1) โดย สุพินดา 24มิย.62 เวลา 16:51:49
 จะขูดหินปูนต้องนัดหมอล่วงหน้าไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย สุพินดา 24มิย.62 เวลา 16:53:48
 ขอทราบราคาค่าทำฟันปลอมคับ (ตอบ 1) โดย เทวัญ 18มิย.62 เวลา 12:28:37
 ผ่าฟันค่ะ (ตอบ 1) โดย ฟ้า 19มิย.62 เวลา 18:52:09
 ค่ารักษาในการผ่าฟันคุดกรณีไม่มีสิทธิบัตร (ตอบ 1) โดย ณีรนุช 7มิย.62 เวลา 08:43:09
 อุดฟันขูดหินปูนเท่าไหร่คะ (ตอบ 1) โดย วีวี่ 9มิย.62 เวลา 07:30:56
 ผ่าฟันคุด 4 ซี่ (ตอบ 1) โดย สกาย 15มิย.62 เวลา 21:54:06
 ค่าใช้จ่ายกาตทำฟันปลอม (ตอบ 1) โดย อนุชัย 17มิย.62 เวลา 09:15:52
 ครอปฟันนัดคิวล่วงหน้าได้มั้ยคะ (ตอบ 1) โดย ธีราพร 10มิย.62 เวลา 13:44:55
 ฝากครรภ์ (ตอบ 1) โดย มาย 13มิย.62 เวลา 17:09:53

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)