โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
 รับสมัคร_พนักงานประจำห้องยา (รายวัน) : ประกาศวันที่ 20มิย.65
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 20มิย.65
 ประกาศ_ผู้ผ่าน ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) : ประกาศวันที่ 28กพ.65
 รับสมัคร_พกส. ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 25กพ.65
 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน3ตำแหน่ง28อัตรา : ประกาศวันที่ 24กพ.65
 รับสมัคร_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 9กพ.65
 รับสมัคร_พกส. ตน.นักวิชาการสาธารณสุข (สุขศึกษา) : ประกาศวันที่ 13มค.65
 รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง : ประกาศวันที่ 5มค.65
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 21ธค.64
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการฯ ตน.นักสังคมสงเคราะห์ : ประกาศวันที่ 13ธค.64

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 30มีค.65
 ผู้ผ่าน_ประกาศผู้ผ่าน ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : ประกาศวันที่ 28มีค.65
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 22มีค.65
 มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) : ประกาศวันที่ 21มีค.65
 ผู้ผ่าน_ตน.นักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 14มีค.65
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ : ประกาศวันที่ 11มีค.65
 ประกาศ_ผู้ผ่านครั้งที่ 1 ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 17กพ.65
 ประกาศ_ผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.นักวิชาการสาธารณสุข : ประกาศวันที่ 7กพ.65
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯตน.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม : ประกาศวันที่ 2กพ.65
 ประกาศ_ผู้ผ่าน เพื่อบรรจุเป็น ลจค. (รายวัน) : ประกาศวันที่ 28มค.65

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์แบบท่อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กรกฎาคม 2565
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการรักษาความปลอดภัย
30 มิถุนายน 2565
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้าน รายการกระดาษชำระและสบู่เหลวล้างมือ
30 มิถุนายน 2565
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
30 มิถุนายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิถุนายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิถุนายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิถุนายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิถุนายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิถุนายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิถุนายน 2565
{ ดูทั้งหมด }
 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซัก อบรีด ผ้าที่ใ : ประกาศวันที่ 4กค.65
 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษชำระและสบู่เหลวล้าง : ประกาศวันที่ 30มิย.65
 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บริการรักษาความปลอดภัย : ประกาศวันที่ 30มิย.65
 ประกาศจัดซื้อ ค.สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร : ประกาศวันที่ 30มิย.65
 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ : ประกาศวันที่ 30มิย.65
 ประกาศจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญ : ประกาศวันที่ 12พค.65
 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dorzolamide+Timolol ed. : ประกาศวันที่ 11พค.65
 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด : ประกาศวันที่ 9พค.65
 ประกาศร่างประกาศประกวดราคา Dorzolamide+Timolol ed. : ประกาศวันที่ 28เมษ.65
 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidipine 20 mg Tab : ประกาศวันที่ 19เมษ.65

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญ : ประกาศวันที่ 30พค.65
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยา Manidipine tablet : ประกาศวันที่ 11พค.65
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยาMeropenem inj. : ประกาศวันที่ 11พค.65
 ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ : ประกาศวันที่ 24เมษ.65
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อยาAtorvastatin : ประกาศวันที่ 20มค.65
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 13กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร : ประกาศวันที่ 9กย.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อกระดาษช : ประกาศวันที่ 23สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 23สค.64
 ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ : ประกาศวันที่ 20สค.64

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 นัดออนไลน์ทันตกรรม (ตอบ 1) โดย มิ้น 30มิย.65 เวลา 07:39:48
 เรื่องความสะอาดของห้องน้ำ หอผู้ป่วยอายุ (ตอบ 1) โดย ไว้ใจคุณ 25มิย.65 เวลา 18:04:27
 ใช้บัตรประชาชนเเทนบัตรทองได้ไหมครับ (ตอบ 1) โดย Nino 4มิย.65 เวลา 14:45:58
 ค่าคลอดบุตรเท่าไหร่คะ (ตอบ 1) โดย กรกมล 10มิย.65 เวลา 19:27:46
 เป็นเชื้อราที่เล็บจะต้องพบแพทย์อะไรคะ (ตอบ 1) โดย รดา 30พค.65 เวลา 21:45:52
 ใบรับรองแพทย์ (ตอบ 1) โดย ธรรมิกา 30พค.65 เวลา 11:02:09
 ประกันสุขภาพแรงงานพม่า (ตอบ 1) โดย เทอดชล 29พค.65 เวลา 09:06:30
 ค่าใช้จ่ายในการคลอดสิทธิ์ประกันสังคม (ตอบ 0) โดย Kanokwan 26พค.65 เวลา 18:51:51
 ค่าใช้จ่ายในการคลอดสิทธิ์ประกันสังคม (ตอบ 0) โดย Kanokwan 26พค.65 เวลา 19:34:25
 ตรวจสอบคิวรักษารากฟัน (ตอบ 1) โดย แก้วตา 27พค.65 เวลา 21:09:31

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)