โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 18ตค.62
 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) : ประกาศวันที่ 15ตค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงฯ ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 11กย.62
 ประกาศรันสมัคร_ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 15สค.62
 ประกาศรับสมัคร_พนักงานราชการ ตน.นักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 13สค.62
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 9สค.62
 ประกาศรับสมัคร_ตน.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันที่ 7สค.62
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตน.เจ้าพนักงานเวชสถิติ : ประกาศวันที่ 1สค.62

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 22ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 17ตค.62
 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 15ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ : ประกาศวันที่ 8ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ครั้งที่1ตน.เจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 1ตค.62
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตน.พนักงานทั่วไป : ประกาศวันที่ 26กย.62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ : ประกาศวันที่ 26กย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านฯครั้งที 1ตน.นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 19กย.62

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ของวันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ของสิทธิบัตรประกันสุขภาพ ,สิทธิ พรบ. เรียกเก็บ , สิทธิต่างด้าวเรียกเก็บ และสิทธิข้าราชการเบิกได้ผู้ป่วยใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ตุลาคม 2562
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ของวันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ (ของสิทธิบัตรประกันสุขภาพ ,สิทธิ พรบ. เรียกเก็บ , สิทธิต่างด้าวเรียกเก็บ และสิทธิข้าราชการเบิกได้ผู้ป่วยใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอนใยมะพร้าวหุ้มผ้าหนังเทียม จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ตุลาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตุลาคม 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ : ประกาศวันที่ 11ตค.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติมอาคารฯ รพ.สต.แสนตอ : ประกาศวันที่ 26กย.62
 ประกาศราคากลาง จ้างต่อเติม เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทฯ : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1gm inj : ประกาศวันที่ 25กย.62
 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาMeropenem 1 gm : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศแผนการจัดซื้อยา Meropenem 1gm injection : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 13กย.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 13กย.62

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างติดตั้งม่านม้วนกรองแสง ฯ : ประกาศวันที่ 3ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจสุขภาพด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนท : ประกาศวันที่ 3ตค.62
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 3ตค.62
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคากระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 3ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ฯ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ฯ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ฯ : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ ของเดือน ตุลาคม62 : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างบริการตรวจแล็บเลือด เดือนตุลาคม : ประกาศวันที่ 2ตค.62
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาบริการอ่าน Slide pap smear ฯ : ประกาศวันที่ 2ตค.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)