เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 2,900

รถเย็นนั่งผู้ป่วย ชนิดพับได้

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 3,500

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 5,000

ที่นอนลมแบบลอน

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 6,800

เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ เด็กเล็ก

จำนวนที่ต้องการ 3 ชิ้น

ราคา 11,000

เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ ผู้ใหญ่

จำนวนที่ต้องการ 3 ชิ้น

ราคา 11,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 17,000

เปลนอนผู้ป่วย

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 25,000

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร

จำนวนที่ต้องการ 4 ชิ้น

ราคา 30,000

เครื่องผลิตจอกซิเจน ขนาด 10 ลิตร

จำนวนที่ต้องการ 2 ชิ้น

ราคา 32,000

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 50,000

เตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวปีกนก

จำนวนที่ต้องการ 4 ชิ้น

ราคา 55,000

เตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน ราสแตนเลส

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 55,000

Syring pump

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 60,000

เครื่อง Capnography

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 65,000

เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 70,000

เตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวปีกนก กล่องควบคุม 6 จุด พร้อมโต๊ะคร่อมเตียงและตู้ข้างเตียง

จำนวนที่ต้องการ 12 ชิ้น

ราคา 75,000

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 มอเตอร์ชนิดราวกั้นปิดเต็ม พร้อมโต๊ะคร่อมเตียงและตู้ข้างเตียง

จำนวนที่ต้องการ 24 ชิ้น

ราคา 96,000

โคมไฟสองตรวจหลอด LED แบบล้อเลื่อน

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 130,000

เครื่องตรวจ สมรรถภาพหลอดเลือดแดง ABPIMDD

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 130,000

เครื่องกระตุกหัวใจชนิด อัดโนมัติ AED

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 130,000

เครื่องชายหายใจ Bipap

จำนวนที่ต้องการ 3 ชิ้น

ราคา 160,000

เครื่องส่องไฟทารกตัวเหลือง

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 200,000

เครื่อง High Flow

จำนวนที่ต้องการ 2 ชิ้น

ราคา 250,000

เครื่องกรองอากาศปราศจากเชื้อโรคและเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้กับลมหรือแก๊สไนโตรเจน

จำนวนที่ต้องการ  ชิ้น

ราคา 350,000

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ ความดัน รุ่น C1

จำนวนที่ต้องการ 5 ชิ้น

ราคา 600,000

Versajet เครื่องมือตัดเนื้อตายโตยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 600,000

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ ความดัน รุ่น Galileo

จำนวนที่ต้องการ 10 ชิ้น

ราคา 800,000

โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 1,450,000

เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

จำนวนที่ต้องการ 1 ชิ้น

ราคา 1,760,000

Powered by ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.มะการักษ์