ประกาศ ร่างประกาศฯ างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อ

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครั้งละ ๑,๔๐๐ บาท
จำนวน ๑,๖๗๐ ครั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 19กค.64 เวลา : 16:16:13