ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 9 ร

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------

ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 30มิย.64 เวลา : 14:05:30