ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564
รายการ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 7กค.64 เวลา : 16:44:18