ประกาศ ร่างประกาศฯ จ้างปรับปรุง รพ.สต.บ้านหนองลาน

ประกาศ ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และร่างเอกสารประกวดราคา ฯ รายการงานจ้างปรับปรุงทางลาดบันไดทางขึ้น ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทยและห้องซักล้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลาน

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 21มค.64 เวลา : 16:23:22