ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ3256
จำนวน 2 รายการ
1. จ้างปรับปรุงห้องตรวจรักษาพยาบาลพร้อมที่รอรับบริการผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระต่ายเต้น
2. จ้างปรับปรุงทางลาดบันไดทางขึ้น ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทยและห้องซักล้าง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลาน

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 10มิย.63 เวลา : 16:13:23