ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิด(ครั้ง3)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
---------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 15พค.63 เวลา : 14:22:40