ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 20กพ.63 เวลา : 14:17:05