ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำความสะอาด

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-----------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 20กพ.63 เวลา : 15:10:37