ประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์CT

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคา   จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 5กพ.63 เวลา : 14:53:29