ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบฯตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < ชลทิชา เอกทรัพย์ >
วันที่ : 30ธค.64 เวลา : 13:50:51