ประกาศ_มีสิทธิสอบ ลจค. ตน.พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นัฐพร อิ่มทรัพย์ >
วันที่ : 4สค.63 เวลา : 11:09:10