โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 งบทดลองเดือน สค.60 : ประกาศวันที่ 7กย.60
 งบทดลองเดือน กค.60 : ประกาศวันที่ 8สค.60
 งบทดลองเดือน มิย.60 : ประกาศวันที่ 17กค.60
 งบทดลองเดือน พค.60 : ประกาศวันที่ 14มิย.60
 งบทดลองเดือน เม.ย.60 : ประกาศวันที่ 15พค.60
 งบทดลองเดือน มี.ค.60 : ประกาศวันที่ 1พค.60
 วิเคราะห์อัตรากำลังกลุ่มภารกิจอำนวยการฉบับใหม่ล่าสุด : ประกาศวันที่ 21ตค.56
 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการของกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ รพ : ประกาศวันที่ 25เมษ.56
 บัญชีรายชื่อจำแนกตามสายงานของกลุ่มอำนวยการ ระดับชำนาญการ : ประกาศวันที่ 15มีค.56
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดการโรงพยาบาลสีเขียว : ประกาศวันที่ 29มค.56

{ประกาศทั่วไปทั้งหมด}
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 8มิย.60
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 24พค.60
 ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 8กย.59
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 25พค.59
 ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 16พค.59
 รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 นวก.พัสดุ : ประกาศวันที่ 20เมษ.59
 ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ : ประกาศวันที่ 31มีค.59

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 6ตค.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 15กย.60
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 24กค.60
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 นวก.คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 7กค.60
 ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักกายภาพ : ประกาศวันที่ 8มิย.59
 ประกาศผล ตำแหน่งนักกายภาพ ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 31พค.59
 ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ : ประกาศวันที่ 10พค.59
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 นวก.พัสดุ : ประกาศวันที่ 27เมษ.59
 ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 14สค.58
 ประกาศ รายชื่อ นักวิทยาศาตร์การแพทย์ ครั้งที่1 : ประกาศวันที่ 28กค.58

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ : ประกาศวันที่ 11ตค.60
 ประกาศผู้ชนะฯจ้างจัดทำโปรแกรมพัสดุ ฯ : ประกาศวันที่ 26กย.60
 ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโดยวิธีคัดเลือก : ประกาศวันที่ 22กย.60
 ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาฯ : ประกาศวันที่ 20กย.60
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่น : ประกาศวันที่ 25สค.60
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 ราย : ประกาศวันที่ 25สค.60
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตาม : ประกาศวันที่ 25สค.60
 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการ : ประกาศวันที่ 23สค.60
 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด : ประกาศวันที่ 22สค.60
 จ้างเหมาปรับปรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้า ควบคุมระบบบำบัดน้ำ : ประกาศวันที่ 22สค.60

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุบริโภคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 19ตค.60

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
6 สุดยอดอาหารเอเชียแก้เมาค้าง  
อ่านต่อ...
8มค.57
ไขมันทรานส์ อันตรายในอาหารฟาสต์ฟู้ด  
อ่านต่อ...
6มค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 วุฒิม.6สามารถสมัครงานอะไรได้บ้างคะ (ตอบ 1) โดย ปวีณา 20ตค.60 เวลา 08:53:27
 การเนัดหมายเข้าตรวจ (ตอบ 1) โดย เกศราช 10สค.60 เวลา 10:47:14
 ตรวจสุขภาพเสียตังค์มั้ยค่ะ ถ้าเสีย เสียเ (ตอบ 2) โดย ตรวจสุขภาพ 16ตค.60 เวลา 11:34:39
 ถอนฟันและผ่าฟันคุด (จัดฟัน)กี่บาทค่ะ (ตอบ 1) โดย นันทิตา 19ตค.60 เวลา 10:30:00
 หมอสูติตรวจวันไหนคะ (ตอบ 1) โดย พรกมล 12ตค.60 เวลา 19:15:28
 ฉีดยาเข็มที่ 3 หลังคลอดn (ตอบ 1) โดย จณิสตา 4ตค.60 เวลา 13:00:00
 อายุ20ปี ฝังยาคุมเสียเงินอยู่ไหมคะ (ตอบ 1) โดย ปวีณ์ 8ตค.60 เวลา 00:26:56
 ปรึกษาด่วนๆครับ (ตอบ 0) โดย ชายนิรนาม 15ตค.60 เวลา 14:51:05
 ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ด้วยวิธีใด (ตอบ 0) โดย เอื้อม 12ตค.60 เวลา 13:00:49
 การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ (ตอบ 0) โดย เพ็ญสินี 9ตค.60 เวลา 17:34:26
 หมอทำไมพูดจาแย่ (ตอบ 1) โดย อุภชาติ 10ตค.60 เวลา 11:14:19
 แผนกทันตกรรมเปิดวันไหนบ้างคะ (ตอบ 1) โดย นภสร 18ตค.60 เวลา 22:35:09
 การให้บริการ (ตอบ 1) โดย ผู้ใช้บริก 21กย.60 เวลา 10:44:14
 บัตรทองไม่ได้ใช้สิทธ์เป็น10ปี ย้ายบ้านเล (ตอบ 1) โดย สุทิศา 15ตค.60 เวลา 16:00:31
 ไม่ขอยกเลิกการนัดออนไลน์ครับ (ตอบ 1) โดย กิติศักดิ์ 12ตค.60 เวลา 18:58:51
 เป็นผู้บริจาคโลหิตครบ 50 คร้ง (ตอบ 0) โดย เอื้อม 12ตค.60 เวลา 11:47:02
 ประวัติคนไข้เก็บรักษานานเท่าไร (ตอบ 0) โดย เพ็ญสินี 12ตค.60 เวลา 11:29:23
 เก็บประวัติคนไข้ระยะเวลานานแค่ไหน (ตอบ 0) โดย เพ็ญสินี 9ตค.60 เวลา 17:46:37
 ล้างแผลเสียค่าใช้จ่ายไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย อั้ม 11กย.60 เวลา 09:13:16
 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (ตอบ 1) โดย เอ 18สค.60 เวลา 15:30:55

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)