โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 10ตค.61
 ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31พค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 8มิย.60
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 24พค.60
 ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 8กย.59
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 25พค.59

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนิติกร : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ประกาศผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 นิติกร : ประกาศวันที่ 18ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 13ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นิติกร : ประกาศวันที่ 11ธค.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 27พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 21พย.61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31กค.61
 ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านนักกิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 13กค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 5กค.61
 ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 6ตค.60

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม แบบพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มกราคม 2562
 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ HAND PIECE (AIROTOR HANDPIECE) (สสอ) จำนวน 17 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มกราคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2562
 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์ 8มร65150340005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2562
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น ๕ ของอาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา ของโรงพยาบาลมะการักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่อง Humidifier โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันกำหนดรอบ 15มร65150340002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องตรวจวิเคราะห์การสะท้อนกลับของเซลล์ในหูชั้นใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม Fresenius โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มกราคม 2562
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างฯ : ประกาศวันที่ 17มค.62
 ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างฯ : ประกาศวันที่ 17มค.62
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปร : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคล : ประกาศวันที่ 4มค.62
 ร่างประกาศ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน : ประกาศวันที่ 25ธค.61
 ร่างประกาศ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรแล : ประกาศวันที่ 24ธค.61
 ประกาศ เผยแพร่แผน เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาต : ประกาศวันที่ 21ธค.61
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร : ประกาศวันที่ 21ธค.61
 ประกาศ แผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน : ประกาศวันที่ 21ธค.61

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18มค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18มค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18มค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18มค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18มค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18มค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18มค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18มค.62
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 18มค.62
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน : ประกาศวันที่ 18มค.62

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 ขอถามค่ะ (ตอบ 1) โดย นารีรัต 12มค.62 เวลา 15:30:03
 ผมสามารถขอใบรับรองแพทย์ใบใหม่ได้ไหมคับ (ตอบ 1) โดย แจ๊ค 16มค.62 เวลา 08:43:26
 ขอตารางแพทย์ศัลยกรรมคะ (ตอบ 1) โดย ฝ้าย 8มค.62 เวลา 09:13:45
 คุณพ่อสามารถอัดวีดีโอตอนซาวได้ไหมค่ะ (ตอบ 1) โดย สุวิมล 12มค.62 เวลา 09:55:47
 ร้องเรียนพยาบาล (ตอบ 1) โดย ผู้หวังดี 20ธค.61 เวลา 10:40:14
 ก้าหากต้องการย้ายการบำบัดยาเสพติด (ตอบ 1) โดย อ๊อฟ 25ธค.61 เวลา 16:20:43
 นัดพบตรวจออนไลน์ใช้ได้จริงหรือไม่ (ตอบ 1) โดย ลินดา เตียวเ 26ธค.61 เวลา 18:46:03
 ฝากครรภ์ (ตอบ 1) โดย กระต่าย 19ธค.61 เวลา 12:26:21
 ตรวจเลือดตั้งครรภ์ (ตอบ 1) โดย พนิดา 9ธค.61 เวลา 18:23:10
 มารยาทเจ้าหน้าที่หน้าห้องฟัน (ตอบ 1) โดย ประชาชน 19พย.61 เวลา 20:25:08

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)