โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
 ประกาศรับสมัครวิศวกรโยธา : ประกาศวันที่ 10ตค.61
 ประกาศรับสมัครนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31พค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 4กย.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเตอร์,นักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 3กค.60
 ประกาศขยายเวลารับสมัครฯพนักงานราชการ : ประกาศวันที่ 8มิย.60
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา : ประกาศวันที่ 24พค.60
 ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ : ประกาศวันที่ 8กย.59
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 25พค.59
 ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด : ประกาศวันที่ 16พค.59

{ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 31กค.61
 ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านนักกิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 13กค.61
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด : ประกาศวันที่ 5กค.61
 ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักจิตวิทยา : ประกาศวันที่ 6ตค.60
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก : ประกาศวันที่ 15กย.60
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนวก.คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 24กค.60
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 นวก.คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 7กค.60
 ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักกายภาพ : ประกาศวันที่ 8มิย.59
 ประกาศผล ตำแหน่งนักกายภาพ ครั้งที่ 1 : ประกาศวันที่ 31พค.59
 ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ : ประกาศวันที่ 10พค.59

{ประกาศผลรับสมัครงานทั้งหมด}
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช็คระยะรถยนต์ทะเบียน นข 3006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช็คระยะรถยนต์ทะเบียน นข 3442 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก รายการ AUSTIN MOORE HIP NARROW 40 MM. จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก รายการ AUSTIN MOORE HIP NARROW 44 MM. จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก รายการ AUSTIN MOORE HIP NARROW STEM 43 MM. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศราคากลาง จ้างบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ไปจังหวัดน่าน ของโครงการพัฒนาองค์กรด้วยการขับเคลื่อน Happy MOPH โรงพยาบาลมะการักษ์ ปี 2562 (ในวันที่ 28 พ.ย. -1 ธ.ค. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องแยกโรคห้องที่ 1 และ 3 ของหน่วยงานอายุรกรรมหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกระดูก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไตเทียม รายการ POLY SULFONE HDF 100S จำนวน 24 PC. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2561
{ ดูทั้งหมด }
 ประกาศ ผู้ชนะกล้องจุลทรรศน์ : ประกาศวันที่ 13พย.61
 ร่างประกาศ จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 13พย.61
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ : ประกาศวันที่ 9พย.61
 ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : ประกาศวันที่ 7พย.61
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ : ประกาศวันที่ 5พย.61
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ : ประกาศวันที่ 5พย.61
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการกระดาษชำระแ : ประกาศวันที่ 5พย.61
 ร่างประกาศ วัสดุงานบ้าน กระดาษชำระและสบู่เหลวล้างม : ประกาศวันที่ 26ตค.61
 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ : ประกาศวันที่ 24ตค.61
 ประกาศแผน จัดซื้อกระดาษชำระ : ประกาศวันที่ 24ตค.61

{ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
 ประกาศผู้ชนะซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16พย.61
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไตเทียมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16พย.61
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 16พย.61
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 15พย.61
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 15พย.61
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 15พย.61
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 15พย.61
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 15พย.61
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 15พย.61
 ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ประกาศวันที่ 15พย.61

{ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด}
ข่าวสารสุขภาพ/ยา
โรคในฤดูหนาว  
อ่านต่อ...
16มค.61
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)  
อ่านต่อ...
30พย.60
ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค   
อ่านต่อ...
20มีค.57
ข่าวกิจกรรม
โครงการทำความดีมีคนชม  
อ่านต่อ...
6มค.57
ประกวดภาพถ่าย   
อ่านต่อ...
3มค.57
 มีใบส่งตัวจากคลินิกเพื่อx rayฟัน (ตอบ 1) โดย ศิรประภา 5พย.61 เวลา 00:00:25
 พอดีทำใบนัดตรวจหลังคลอดหายค่ะ จำวันนัดไม (ตอบ 1) โดย นภาวรรณ 14พย.61 เวลา 21:59:41
 อุดฟัน (ตอบ 0) โดย แก้ม 10พย.61 เวลา 15:23:03
 แม่ผิดนัดตรวจเบาหวาน (ตอบ 1) โดย Saowakon 4พย.61 เวลา 07:31:25
 รายละเอียดค่าห้องพิเศษรวม (ตอบ 1) โดย ดลนภา 5พย.61 เวลา 07:33:56
 อยากปรึกษาสุขภาพ (ตอบ 1) โดย ลลิตา 1พย.61 เวลา 20:57:20
 ตรวจภายในมีหมอตรวจวันไหนชื่อไรบ้าง (ตอบ 1) โดย ภัทราพรจนบ 1พย.61 เวลา 08:20:34
 ขอใบรับรองแพทย์ ย้อนหลังได้มั้ยค่ะ (ตอบ 1) โดย นริศรา 27ตค.61 เวลา 17:37:50
 จะเช็คผู้ป่วยได้ยังไงครับ (ตอบ 1) โดย จักรกฤษณ์ 30ตค.61 เวลา 11:52:41
 ไม่ไปหาหมอตามนัด (ตอบ 1) โดย วนิดา ทองม 26ตค.61 เวลา 19:14:26

  ตั้งคำถาม   ดูคำถามทั้งหมด

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)