ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ Author วันที่
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ P4P รร.ริชมอนด์ 11 มิย 2555  ...อ่านต่อ Admin 19 มิ.ย. 55
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานบริการ: ทางออกของสาธารณสุขไทย   ...อ่านต่อ admin 11 มิ.ย. 55
เอกสารจาก workshop 26 เมย 2555 รร.อมารี ดอนเมือง  ...อ่านต่อ Admin 3 มิ.ย. 55
Slide นำเสนอ P4P รพ.มะการักษ์ นพ.เชาวโรจน์  ...อ่านต่อ admin 25 พ.ย. 54
Worksheet ทันตกรรม เสร็จแล้ว  ...อ่านต่อ admin 4 ต.ค. 54
แผ่นพับ P4P สำหรับแพทย์  ...อ่านต่อ admin 4 ต.ค. 54
รายละเอียดเกี่ยวกับภาระงานศูนย์เครื่องมือแพทย์  ...อ่านต่อ admin 3 ต.ค. 54
การใช้งาน forum  ...อ่านต่อ admin 15 ก.ย. 54
คะแนนค่างานของ นักกายภาพบำบัด พร้อมให้ download ได้แล้ว  ...อ่านต่อ admin 13 ก.ย. 54
คู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ ปี 2549 (แพทยสภา)   ...อ่านต่อ admin 13 ก.ย. 54
ตารางค่างานพร้อมคำอธิบาย วิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ...อ่านต่อ admin 11 ก.ย. 54
ไฟล์ worksheet ห้องคลอด ซักฟอกและการเจ้าหน้าที่ download ได้แล้ว  ...อ่านต่อ admin 8 ก.ย. 54
ไฟล์ worksheet งานรังสีวินิจฉัย download ได้แล้ว  ...อ่านต่อ admin 5 ก.ย. 54
ไฟล์ worksheet ของอีกหลายหน่วยงาน ดูรายละเอียดต่อ  ...อ่านต่อ admin 5 ก.ย. 54
ไฟล์ doctor worksheet ใหม่ 2 ไฟล์ .ใหม่ !!  ...อ่านต่อ admin 4 ก.ย. 54
Update โปรแกรม doctorP4P เมื่อ 2 กย. 54  ...อ่านต่อ admin 2 ก.ย. 54
ไฟล์ worksheet เพิ่มเติม 8 หน่วย  ...อ่านต่อ admin 1 ก.ย. 54
เปิดระบบกระทู้ แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นต่างๆ และ ระบบลงทะเบียนสมาชิก  ...อ่านต่อ admin 1 ก.ย. 54
แจ้งรหัสไฟล์ excel  ...อ่านต่อ admin 31 ส.ค. 54
แนวทางการดำเนินการ P4P ของชมรมฯ.  ...อ่านต่อ admin 31 ส.ค. 54
โปรแกรมประมวลผล P4P กิจกรรมผป.ในของแพทย์ พร้อมทดลองใช้  ...อ่านต่อ admin 31 ส.ค. 54
ไฟล์ excel แพทย์ กรณี activity based load ไปทดลองปรับใช้ได้แล้ว  ...อ่านต่อ admin 30 ส.ค. 54
แจ้งกำหนดการ ของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ  ...อ่านต่อ admin 30 ส.ค. 54
ไฟล์ Excel สำหรับลงภาระงานของห้อง Lab (Modified Makarak model)  ...อ่านต่อ admin 29 ส.ค. 54
ไฟล์ Excel ตามแนวทางของ Modified Hay Guide Chart วิชาชีพพยาบาล  ...อ่านต่อ admin 29 ส.ค. 54
โปรแกรมคำนวณแต้ม P4P ของแพทย์  ...อ่านต่อ admin 29 ส.ค. 54
©2011 By Makarak Hospital, Kanchanaburi Upload Files